TimeLine Layout

Апрель, 2014

 • 26 апреля

  АҲВОЛИ ХАЛҚИ ТОҶИК ДАР АСРИ ХIХ

  angliya_rossiya-2

  Ду марҳалаи сиёсати иқтисодии ҳукумати мутлақа дар Осиёи Миёна. Роҳ ёфтани муносибатҳои капиталистӣ Сиёсати дар Осиёи Миёна ҷорикардаи ҳукумати мутлақаи подшоҳиро ба ду марҳала ҷудо кардан мумкин аст: марҳалаи якум аз аввали футуҳот то солҳои 90-ум ва марҳалаи дувум аз замони барқарор гардидани давраи империалистии капитализм, яъне аз охири солҳои …

  Прочитайте больше»
 • 24 апреля

  Нигора Холова

  Сурати - расми Нигора

  Нигора Холова – сарояндаи навҷавони тоҷик, санаи 25-уми декабри соли 1989 дар оилаи ҳунарманд (санъаткор – ҳофиз) муҳтарам Исматулло Холов дар ноҳияи Рӯдакӣ таваллуд ва ба воя расидааст.  Нигора Холова дар бахши сурудхонии ПОП таронаҳо мутахассис аст. Тарҷумаи ҳол (автобиография): Ба шуҳратманд шудани Нигора Холова падараш саҳми зиёде дорад. Нигора …

  Прочитайте больше»
 • 24 апреля

  Помощник по формированию текста

  text_napisat

  Подработка для специалистов. Нужны 3 специалиста для написания текстов. Желающим дается темы, и они должны найти соответствующий материалы с интернета, прочесть их и потом излагать своими словами новый качественный текст. Это работа является подработкой и нет необходимости, куда то на работу идти. Задачу можно исполнить не выходя из дома. Для …

  Прочитайте больше»
 • 23 апреля

  Абдуллохони II — Замони Узбекон

  Расми Абдуллохон

  Аз солҳои чилуми асри ХVI ҷангу низоъҳои феодалӣ як ҳодисаи муқаррарӣ гардид. Оташи нифоқ аввал дар байни амлокдорони калон фурӯзон шуда, баъд амлокдорони хурдро низ фаро гирифт: яке ғами муҳофизати мулки худро мехӯрд, дигаре дар садади тасарруфи мулки нав буд. Ба тасвир ва тавсифи ин ҳама ҷангҳои сершумори феодалон, гурӯҳсозӣ …

  Прочитайте больше»

Март, 2014

 • 25 марта

  МУҚОБИЛИИ ҚӮШУНҲО ДАР ОСИЁИ МИЁНА

  bosmachiho-2

  Дар соли 1864 ҳуҷуми қатъии кӯшунҳои подшоҳӣ ба Осиёи Миёна сар шуд. Дар моҳи сентябри соли 1864 Чимкент забт гардид. Сипас қӯшуни подшоҳӣ ба тарафи Тошканд ҳаракат кард. Дар охири моҳи апрели соли 1865 баъд аз тӯппаррониҳои шиддатнок қӯшуни подшоҳӣ ба ишғол намудани қалъаи Ниёзбек муваффақ гардид. Ин қалъа дар …

  Прочитайте больше»
 • 24 марта

  ҲУҶУМИ НОДИРШОҲ БА БУХОРО ВА ХЕВА

  Afsharid_(1736-1802)-ru.svg

  Дар миёнаҳои асри ХVIII Осиёи Миёна, ки дар натиҷаи ҷангҳои дохилӣ пароканда ва аз харобиҳои иқтисодӣ хеле заиф шуда буд, ба ҳуҷуми шоҳи Эрон Нодиршоҳи Афшор дучор гардид. Нодиршоҳ дар муҳорибаҳои Кавказ, Афғонистон ва ҳиндустон зафар ёфта, дар соли 1740 аз роҳи Балх ва Чорҷӯй ба Мовароуннаҳр дохил шуд.[1] Чунон …

  Прочитайте больше»
 • 24 марта

  ТОҶИКОН ДАР ҲАЙЪАТИ ДАВЛАТИ ҶОНИЁН

  Сурати Валимухаммадхон

  Низоъҳои байнихудии феодалон дар асри ХVII Хони Шайбониён — Абдуллохони II соли 1598 вафот кард ва ба ҷои ӯ писараш — Абдулмӯъмин ба тахт нишаст. Лекин азбаски ӯ монанди падараш дар мамлакатдорӣ таҷрибаи кофӣ надошт, гурӯҳҳои хусуматпарвари аъён ва ашрофи феодалиро натавонист на ба тарафи худ кашад ва на дасти …

  Прочитайте больше»
 • 22 марта

  МАДАНИЯТ ДАР ЗАМОНИ МУҒУЛҲО

  samarqand-

  Меъморӣ. Касбҳои амалӣ ва Санъат Вусъати фаъолияти бинокорӣ, ки дар миёнаҳои асри ХIII ва алалхусус, асри ХIV ба вуқӯъ пайваст, ба ҳолати муқаррарӣ даромадан ва, сипас, нисбатан боло рафтани ҳаёти шаҳр ва умуман хоҷагии мамлакатро инъикос менамояд. Пули сохтмонро феодалони динӣ ва ашрофӣ, ҳатто намояндагони ҷудогонаи табақаи ҳукмрони муғулҳо мепардохтанд. …

  Прочитайте больше»
 • 21 марта

  ВАЗЪИЯТИ АМОРАТИ БУХОРО ДАР СОЛ. 1905-1907

  turkiston

  Аморати Бухоро дар давраи аз соли 1868 то охири асри ХIХ истиқлолияти худро торафт бештар аз даст медиҳад. Дар соли 1886 дар Бухоро «Агентии сиёсии императории Россия» таъсис меёбад, ки он ба вазири корҳои хориҷӣ ва генерал-губернатори Туркистон тобеъ буд. Агентӣ дар аморати Бухоро сиёсати мустамликадории ҳокимияти подшоҳиро ба амал …

  Прочитайте больше»
 • 3 марта

  ҲАРАКАТҲОИ ХАЛҚӢ — ТОҶИКОН

  jang

  Дар хоки генерал-губернатории Туркистон ва ҳамчунин дар қаламрави аморати Бухоро муттасил шӯру ошӯбҳои халқӣ ба амал меомаданд. Дар ин ҳаракатҳо тоҷикон низ баробари дигар халқҳои Осиёи Миёна фаъолона иштирок доштанд. Шӯришгарон участкаҳои политсияро хароб мекарданд, ба работу ҳавлиҳои феодалҳо ҳамла меоварданд, амалдоронро мекуштанд. Хусусан дар доираи аморати Бухоро, ки ғоратгарӣ …

  Прочитайте больше»