АСОСӢ / ГУНОГУН / Тест аз фанни Ҷуғрофия барои дохилшавӣ ба Униферситет бе ҷавобҳояш

Тест аз фанни Ҷуғрофия барои дохилшавӣ ба Униферситет бе ҷавобҳояш

Саволҳои тестӣ аз фани география бо ҷавобҳои дурст

1.Чанд фоизи ҳудуди Тоҷикистонро пиряхҳо ишиғол кардаанд?
A) 6%; B) 7%; C) 11%; D) 14%; E) 29%;

2.Пиряхи Федченко дар кадом қаторкӯҳ ҷойгир шудааст?
A) Петри 1; B) Ҳазрати шоҳ; C) Олой; D) Академияи фанҳо; E) Алигур;

3.Ғафсии пиряхи Федченко чанд метр аст?
A) 50 м.; B) 100 м.; C) 500 м.D) 700 м.; E) 1000 м.;

4.Пиряхи Федченко чӣ гуна пирях аст?
A) водичӣ; B) дарёӣ; C) материкӣ; D) кӯлӣ; E) айсберг;

5.Дарозии умумии дарёҳои Тоҷикистон чанд км аст
A) 28500; B) 600; C) 32000; D) 50000; E) 10000;

6.Дар Тоҷикистон зиёда аз чанд дарё вуҷуд дорад.
A) 1000; B) 500; C) 400; D) 200; E) 700;

7.Дарозтарин дарёи Тоҷикистон кадом аст?
A) Аму; B) Зарафшон; C) Сир; D) Ғунд; E) Панҷ;

8.Дар натиҷаи пайвастшавии кадом дарёҳо дарёи Аму ба вуҷуд меояд?
A) Кофарниҳон бо Панҷ; B) Вахш бо Панҷ; C) Бартонг бо Панҷ; D) Фондарё бо Зарафшон; E) Қизилсу бо Вахш;

9.Ҳамаи дарёҳои Тоҷикистон ба ҳавзаи кадом баҳр дохил мешаванд?
A) Норак; B) Арал; C) Каспий; D) Қайроқум; E) Сарез;

10.Серобтарин дарёи Осиёи Марказӣ кадом аст?
A) Сир; B) Аму; C) Норин; D) Вахш; E) Зарафшон;

11.Кули Сарез ба ҳавзаи кадом дарё таалуқ дорад?
A) Мурғоб; B) Яхсу; C) Зарафшон; D) Панҷ; E) Бартанг;

12.Кули Сарез кадом сол ба вуҷуд омадааст?
A) 1917; B) 1318; C) 1910; D) 1911; E) 1924;

13.Калонтарин кули Тоҷикистон кадом аст?
A) Қароқӯл; B) Cарез; C) Яшилкӯл; D) Шуркӯл; E) Искандаркӯл;

14.Кадом кул ба Тоҷикистон таалуқ надорад?
A) Шӯркул; B) Музкӯл; C) Зайсан; D) Булункӯл; E) Яшилкӯл;

15.Чуқуртарин кӯли Тоҷикистон кадом аст?
A) Норак; B) Қайроқум; C) Сарез ; D) Қарокӯл; E) Искандаркӯл;

16.Кадоме аз инҳо кӯл нест?
A) Сарез; B) Шуркӯл; C) Сарбанд; D) Яшилкӯл; E) Булункӯл;

17.Калонтарин обанбори Тоҷикистон кадом аст?
A) Норак; B) Бойғозӣ; C) Сарбанд; D) Сангтуда; E) Қайроқум;

18.Кадом обанбори Тоҷикистонро «Баҳри тоҷик» меноманд?
A) Норак; B) Роғун; C) Муминобод; D) Сарбанд; E) Қайроқум;

19.Обанбори Норак дар кадом дарё сохта шудааст?
A) Кофарниҳон; B) Варзоб; C) Вахш; D) Сир; E) Аму;

20.Як грамм уран баробари чанд тонн ангишт энергия медиҳад?
A) 2,5; B) 8; C) 11; D) 3; E) 1,2;

21.Аз рӯи захираҳои табиӣ дар ҷаҳон кадом давлат ҷои аввалро ишғол мекунад?
A) Россия; B) ШМА; C) Хитой; D) Арабистони Саудӣ; E) Япония;

22.Дарозии умумии сарҳади Руссия чанд ҳазор км аст?
A) 70; B) 60; C) 40; D) 30; E) 11,2;

23.Дар Россия зиёда аз чанд миллату халқиятҳо зиндагӣ мекунанд?
A) 5; B) 6; C) 300; D) 100; E) 71;

24.Се ноҳияи тобеи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ёбед?
A) Кӯлоб, Восеъ, Данғара; B) Москва, Фархор, Муминобод; C) Панҷ, Вахш, Сарбанд; D) Рашт, Ҳисор, Файзобод; E) Хоҷамастон, Ёвон, Панҷ;

25.Россия дар кадом қитъаҳои олам ҷойгир аст?
A) Осиё — Африка; B) Европа — Африка; C) Осиё — Америка; D) Европа — Осиё; E) Африка — Америка;

26.Қисми зиёди ҳудуди Россия дар кадом қитъа ҷойгир аст?
A) Поволже; B) Осиё; C) Африка; D) Америка; E) Австралия;

27.Кадом вилояти Россия берун аз ҳудудаш ҷойгир аст?
A) Поволже; B) Тува; C) Карелия; D) Красноярск; E) Калининград;

28.Кадоме аз ин давлатҳо бо Россия ҳамсарҳад нест?
A) Хитой; B) Муғулистон; C) Украина; D) Кореяи шимолӣ; E) Ветнам;

29.Бо кадом аз ин давлатҳо Россия ҳамсарҳад аст?
A) Белгия; B) Австрия; C) Швесария; D) Финландия; E) Гретсия;

30.Бештари аҳолии Россия дар кадом қисмаш зиндагӣ мекунанд?
A) Сибир; B) Шарқи Дур; C) Камчатка; D) Аврупо; E) Красноярск;

31. Калонтарин кишвари Россия кадом аст?
A) Алтай; B) Хабаровск; C) Красноярск; D) Краснодар; E) Приморск;

32. Дар кадом қисми Россия вулканҳо зиёданд?
A) Кафкози Шимолӣ; B) Тундра; C) Урал; D) Сахалин; E) Камчатка;

33. Кадом қаторкӯҳ қисматҳои Аврупоӣ ва Осиёгии Россияро аз ҳам ҷудо мекунад.
A) Саян; B) Урал; C) Карпат; D) Қрим; E) Камчатка;

34. Шаҳри Москва дар кадом қисми Россия ҷойгир аст?
A) Аврупо; B) Шарқи Дур; C) Урал; D) Сибир; E) Красноярск;

35.Калонтарин агломератсияи шаҳрии Россия кадом аст?
A) Калининград; B) Масква; C) Санк-Петербург; D) Мурманск; E) Грозний;

36. Нуқтаи канории шарқии Россия кадом аст?
A) Дежнёв; B) Гданск; C) Челюскин; D) Кушка; E) Рудолф;

37. Ҳоло чанд ҷумҳурии собиқ СССР ба ҳайати ИДМ дохил мешаванд?
A) 12; B) 14; C) 15; D) 10; E) 7;

38.Давлатҳои славянии узви ИДМ кадомҳоянд?
A) Қазоқистон, Россия, Молдова; B) Украина, Гурҷистон, Арманистон; C) Тоҷикистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон; D) Қирғизистон, Озорбойҷон, Белоруссия; E) Россия, Белоруссия, Украина;

39. Обанбори Қайроқум дар кадом дарёи Тоҷикистон сохта шудааст?
A) Исфара; B) Қизилсу; C) Сир; D) Панҷ; E) Бартанг;

40. Обанбори Қайроқум дар кадом дарёи Тоҷикистон сохта шудааст?
A) ҷанубӣ; B) шарқӣ; C) шимолӣ; D) ҷанубу шарқӣ; E) марказӣ;

41. Кадом дарёи Тоҷикистон дар ҷануб роли сарҳадро иҷро мекунад?
A) Ғунд; B) Панҷ; C) Зарафшон; D) Сир; E) Кофарниҳон;

42. Тоҷикистон дар кадом қисми Осиёи Марказӣ ҷойгир шудааст?
A) Ҷанубӣ; B) Ғарбӣ; C) Ҷанубу шарқӣ; D) Шимолӣ; E) Шимолу шарқӣ;

43. Аз рӯи бузургии масоҳат Тоҷикистон дар миёни мамлакатҳои Осиёи Марказӣ дар ҷои чандум меистад?
A) 1; B) 2; C) 5; D) 4; E) 3;

44.Аз рӯи шумораи аҳолӣ миёни мамлакатҳои Осиёи Марказӣ Тоҷикистон ҷои чандумро ишғол мекунад?
A) 1; B) 2; C) 3; D) 5; E) 4;

45.Тоҷикистон бо кадоме аз ҷумҳуриҳо ҳамсарҳад нест?
A) Қазоқистон; B) Хитой; C) Афғонистон; D) Қирғизистон; E) ӯзбекистон;

46. Ҳамаи қаторкӯҳҳои Тоҷикистон ба чанд системаи асосӣ таалуқ доранд?
A) 3; B) 5; C) 6; D) 4; E) 1;

47. Дар кадом қисми Тоҷикистон зонаи нимбиёбонӣ ҷойгир шудааст?
A) ҷанубӣ; B) шарқӣ; C) ғарбӣ; D) шимолӣ; E) марказӣ;

48. Кадом қаторкӯҳ миёни Тоҷикистону Хитой вазифаи сарҳадро иҷро мекунанд?
A) Сарикӯл; B) Аличур; C) Ҳазрати шоҳ; D) Боботоғ; E) Вахон;

49. Кадоме аз ин кӯлҳои Тоҷикистон обаш шӯр аст?
A) Искандаркӯл; B) Сарез; C) Қарокӯл; D) Рангкӯл; E) Булункӯл;

50. Кадоме аз ин кӯлҳо дар натиҷаи заминларзаи соли 1911 ба вуҷуд омадааст?
A) Искандаркӯл; B) Қарокӯл; C) Шӯркӯл; D) Рангкӯл; E) Сарез;

51. Ҳавзаи ангишти Донбасc дар кадом ҷумҳурии ИДМ ҷойгир аст?
A) Белоруссия; B) Россия; C) Қазоқистон; D) Украина; E) Гурҷистон;

52. Кони ангишти Фон-Яғноб ва Қарағанда дар кадом ҷумҳуриятҳои ИДМ ҷойгир шудаанд?
A) Украина ва Белорусия; B) ӯзбекистон ва Қазоқистон; C) Тоҷикистон ва Қирғизистон; D) Туркманистон ва Гурҷистон; E) Тоҷикистон ва Қазоқистон;

53. Заводи азотии Вахш ва Намаки Хоҷа Мӯъмин ба кадом вилоят тааллуқ доранд?
A) Кӯлоб; B) Суғд; C) Рашт; D) Хатлон; E) Вилояти худмухтори Бадахшони Кӯҳӣ;

54. Кони гази табии Хоҷасартез ва Қизилтумшуқ дар кадом вилояти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгиранд?
A) Кӯлоб; B) Суғд; C) Хатлон; D) Ҳисор; E) Вилояти худмухтори Бадахшони Кӯҳӣ;

55. Обҳои табобатии чашмаи Авҷ ва гармоба дар кадом вилоят ҷойгиранд?
A) Худмухтори Бадахшони Кӯҳӣ; B) Кӯлоб; C) Хатлон; D) Суғд; E) Рашт;

56. Ба Тоҷикистон чанд киллометри дарёи Ому тааллуқ дорад?
A) 180 км; B) 150 км; C) 85 км; D) 1500 км; E) 235 км;

57. Дар кадом ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ хоҷагиҳои комплекси мурғпарварӣ ҷойгиранд?
A) Файзобод, Кофарниҳон, Ленин, Чептура; B) Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Варзоб; C) Нов, Конибодом, Кӯлоб, Фархор; D) Восеъ, Хоҷамастон, Ванҷ, Ишкошим; E) Вахш, Панҷ, Дарвоз, Дарбанд;

58. Дар кадом ноҳияҳои вилояти Суғд Тамоку парвариш мешавад?
A) Нов, Конибодом; B) Панҷакент, Масчоҳ, Айнӣ; C) Исфара, Ашт; D) Истарафшан, Ғончӣ; E) Б.Ғафуров, Зафаробод;

59. Конҳои полиметалли Консой ва Адрасмон, кони нефти Ким дар кадом вилоят ҷойгиранд?
A) Кӯлоб; B) Суғд; C) Бадахшон; D) Хатлон; E) Рашт;

60. Шаҳри Хуҷандро кадом дарё бурида мегузарад?
A) Исфара; B) Сир; C) Ғунт; D) Аму; E) Сурхоб;

61.Дарёи Панҷ кадом ду давлатро аз якдигар ҷудо менамояд?
A) ӯзбекистон, Туркманистон; B) Тоҷикистон, Афғонистон; C) Ҳиндустон, Покистон; D) Непал, Шири Ленка; E) Чин, Қазоқистон;

62. Ба ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Э.Ш.Раҳмонов ва Қарори Cозмони Миллали Муттаҳид кадом солро соли байналмилалии оби тоза эълон намудаанд?
A) 2001; B) 2002; C) 2005; D) 2025; E) 2003;

63. Кадом дарёи ҷоришуда ш.Душанберо ба ду қисм тақсим мекунад?
A) Кофарниҳон; B) Варзоб; C) Вахш; D) Хингоб; E) Сурхоб;

64. Ҳудуди Тоҷикистон аз ғарб ба шарқ ба масофаи чанд километр тӯл кашидааст?
A) 700 км; B) 400 км; C) 1000 км; D) 1500 км; E) 650 км;

Инчунин хонед инро

56

Футбольные трансферы: Как торговля игроками влияет на силу команд

Футбольные трансферы являются неотъемлемой частью современной игры. Клубы по всему миру активно участвуют в покупке …